Uw autoagentschap

HET AUTOAGENTSCHAP is zonder meer het meest efficiënte kanaal om een tweedehandswagen te kopen of verkopen tussen particulieren, zo verzekeren wij u :

  Een andere aanpak in onze sector
  Een bloeiende markt
  Een gunstige conjunctuur
  Een vernieuwend concept
  Een bewezen know how
  Een voorafgaande opleiding
  De nodige performante tools
  Een professionele begeleiding
  Een permanente omkadering
  Een beschikbare voorraad zonder investeringen


Uw kandidatuur ; agenceautomobile@tbv.lu